Skatterådgivning ved byggeri

Rigtigt mange håndværkere og entreprenører opfører byggeri for egen regning for at holde egne medarbejdere beskæftiget. Disse byggerier kan være projektejendomme som skal sælges til pensionskasser, men byggerier kan også være med henblik på udlejning. Når man opfører byggeri skal man være opmærksom på at behandle skat og moms korrekt da et byggeri som man tror er en god forretning ellers hurtigt kan vise sig at være en dårlig forretning hvis der kommer en efterregning fra skattevæsenet og momsvæsenet. Husk derfor altid at få skatterådgivning fra din revisor når du har med byggeri at gøre.

Statsautoriseret revisor kan give skatterådgivning

Du kan få skatterådgivning af rigtig mange. Du kan i princippet få skatterådgivning af dig selv ved at læse skattelove, skattedomsafgørelser, lærebøger om skatteret eller ved at tage en uddannelse i skatteret som eksempelvis merkonom, HD eller cand.merc.aud. Dette er dog meget tidskrævende, og den tid du bruger på at sætte dig ind i skatteret kan du ikke samtidig bruge på at udvikle og drive din virksomhed. Derfor er det i langt de fleste tilfælde en fordel at få skatterådgivning af en skatteekspert som en statsautoriseret revisor hvor du betaler for skatterådgivning efter medgået tid. Statsautoriseret revisor er specialist i skatterådgivning og netop fordi statsautoriseret revisor giver skatterådgivning til mange byggerier, kan statsautoriseret revisor give skatterådgivning til dit byggeri uden først at bruge mange arbejdstimer på at sætte sig ind i skattelovene.

Moms på byggegrunde

Et af de svære områder, og et område hvor du helt sikkert bør få skatterådgivning, er ved moms på byggegrunde. Sælger du en byggegrund i dit firma skal der afregnes moms af salgssummen. Det samme gælder hvis du sælger en gammel ejendom som helt åbenbart skal nedrives for at give plads til nyt byggeri, da skat da vurderer at der ikke er sket salg af en bygning men salg af en byggegrund.

Skatterådgivning giver praktiske løsninger

Har du en gammel fabrik som du gerne vil sælge til et ejendomsprojekt, kan du få en praktisk anvendelig løsning ved at få skatterådgivning fra en statsautoriseret revisor. Dit selskab kan eksempelvis udskille fabrikken i et særskilt selskab ved at lave en tilførsel af aktiver. Denne tilførsel af aktiver kan ske med eller uden tilladelse, ligesom tilførsel af aktiver kan ske skattefrit eller skattepligtigt. Vælger du en skattefri tilførsel af aktiver uden tilladelse skal du beholde dine aktier i det nye ejendomsselskab i mindst 3 år. Herefter kan du sælge aktierne skattefrit, ligesom salget sker momsfrit. En god skatterådgivning vil her anbefale at du indhenter et bindende svar fra skat inden du udfører den omtalte tilførsel af aktiver eller en anden omstrukturering (du kunne også have spaltet selskabet eller foretaget en aktieombytning). 

shutterstock_78853687

Husk skatterådgivning fra statsautoriseret revisor før salg af fabrik eller salg af virksomhed.

Copyright © 2014 byggeri-info.dk | Samarbejde: Vores Nye Hus | Facebook | n1u