Forskellige typer mørtel

Hvilke typer mørtel findes der?

Under konstruktionen af alle typer af murstenshuse og murstensbygninger, er mørtel en vital del af puslespillet. Mørtel er den lim, der holder sammen på murstenene, og selvom det lyder simpelt, så er det langt fra nogen simpel opgave at fremstille den rigtige type af mørtel. Mørtel skal nemlig passe præcis til den bygning, man er i gang med at bygge. En mørtel skal kunne bære vægten af huset med tag og interiør på 1. sal uden at smuldre eller bryde sammen. Samtidig skal den mørtel, der anvendes, være tilpasset de mursten, man ønsker at bygge med. Murstenenes porøsitet og hårdhed er med til at afgøre, hvordan mørtlen skal være sammensat. Dette er alt sammen alt andet end tilfældigt. Der er ikke nogen endelig opskrift på en god mørtel – der findes ikke nogen standardmørtel, der kan bruges på alle parcelhuse. Der vil selvfølgelig altid være nogle blandingsforhold, der anvendes mere end andre, men når man går i gang med et byggeprojekt, kan man ikke bare hive den sædvanlige mørteltype op ad baglommen og bruge denne til at bygge huset med. Det er en vigtig del af et hvert husbyggeri, at en bygmester og nogle håndværkere på forhånd har konfereret om, hvilken type mørtel, de skal bruge. Erfarne bygherrer vil selvfølgelig hurtig kunne afgøre dette, men da mørtlen kan have vital betydning for et hus, vil de altid tjekke med hinanden indbyrdes, inden de begynder at samle et hus.

Recept-, funktions-, byggepladsfremstillet- og fabriksfremstillede mørtler

Der findes en masse begreber, når det kommer til mørtel. Er en mørtel en recept eller funktionsmørtel? Er det en fabriks- eller byggepladsfremstillet mørtel?

En af fingerreglerne til at huske et af begreberne er, at næsten alt byggepladsfremstillet mørtel også er receptmørtel.

Receptmørtel er fremstillet ud fra nogle på forhånd definerede blandingsforhold, og man antager, at to mørtler, der er blandet ud fra de samme forhold, vil få samme egenskaber. Der er mange regler, der gælder for mørtelfremstilling i det hele taget. Al mørtel skal leve op til nogle lovsatte specifikationer, hvilket gør arbejdet med at fremstille mørtel stort. Blandingsforholdet for en mørtel, man fremstillet skal defineres og skrives ned, så man kan gå tilbage og gå indholdet i gennem. Blandingsforholdet mellem tørstofferne i receptmørtel skal skrives sådan, at forholdet mellem to eller flere bindemidler sammenlagt er 100, dvs. man går ud fra i alt 100 kg. bindemiddel og angiver mængden af øvrige tørstoffer som den mængde, der anvendes, hver gang der anvendes 100 kg tørstof. Står der KC 50/50/400 betyder det, at der er tale om 50 kg cement, 50 kg kalk og 400 kg tilslagsmateriale i blandingen.

Funktionsmørtel er fremstillet med henblik på at opfylde nogle bestemte krav til egenskaberne. Funktionsmørtel kan både fremstilles på byggeplads og fabrik efter de krav, der er stillet til mørtlen. I modsætning til receptmørtel, vælger man altså materialerne efter, hvilken funktion , man ønsker at mørtlen skal have, mens receptmørtel vælges ud fra den funktion, den har, som er defineret af de forudbestemte blandingsforhold.

Kalk og cementmørtler

Kalk- og cementmørtler er måske de mest almindelige eller kendte mørteltyper blandt almindelige mennesker. Det er mørtel, der er fremstillet med kalk og/ eller cement som bindemiddel.

Rene kalkmørtler er dog ikke længere særligt anvendte, selvom de indtil 1960’erne var den meste anvendte mørteltype. Kalkmørtel har tidligere indeholdt op mod 20-25 % kalk, men til sidst og i dag indeholder kalkmørtel kun 7,5 % kalk. Kalkmørtel er ikke den stærkeste form for mørtel.

Cementmørtel bruges ofte til pudsmørtel. Cementmørtel kom til Danmark i midten af 1800-tallet fra England og er siden blevet brugt i mørtel. Cementmørtels hårdhed stiger med mængden af cement, der blandes i mørtlen. Cementmørtel virker i kraft af cementens kemiske reaktion med vand, der får cementen til at udvikle varme og størkne. Der skal bruges forholdsvist meget cement i en cementmørtel, som typisk blandes med fint sand. C100/400 er en almindelig anvendt cementmørtel med 100 kg cement til 400 kg sand.

KC mørtel er en mørtel, hvor både kalk og cement er anvendt i mørtlen, hvilket man har gjort siden midten af 1800 tallet. Indholdet af cement i KC mørtel skal være mindst 35 for at cementen kan hærde ordentligt. Kalken binder nemlig vandet på en anden måde end cementen, mens cementen har en meget kraftig kemisk reaktion med vandet, på den måde forhindrer kalken cementen i sit arbejde, når andelen af kalk er for stor.

Mørtlens elasticitet

Mørtel skal være elastisk at arbejde med for at være en god mure- eller furemørtel. Hvis en mørtel er for våd eller tør skaber det problemer i byggeprocessen; en våd mørtel stivner for langsomt og fylder ud mellem murstenene, mens en tør mørtel stivner alt for hurtigt og dermed er umulig at arbejde med i længden. En god mørtel skal blandes af en erfaren håndværker for at blive rigtig.

Se mere på http://www.grus-sand.dk/moertel_106.html

Copyright © 2014 byggeri-info.dk | Samarbejde: Vores Nye Hus | Facebook | n1u