Betonblokke

Beton har været anvendt som byggemateriale i tusinder af år; fra akvædukter i det gamle Grækenland, hvoraf nogle stadig står og findes den dag i dag, til moderne kæmpebroer med mange tons belastning ovenpå sig.

Udover broer, anvendes beton i dag til andre typer af nye konstruktioner, hvad end det måtte være store etagebyggerier eller små skure og annekser. Ofte leveres betonen fra et firma i deciderede betonblokke.

En type af disse blokke er lecablokke. Lecablokke bruges i høj grad til opbygning af vægge, mure og fundamenter, hvorpå bygninger og konstruktioner hviler. I Danmark bruges lecablokkene også af private til opførelsen af nye garager, tilbygning til et eksisterende hus, skillevægge i en kælder og lignende.

For private, der måske ikke er uddannet indenfor feltet, er lecablokkene stadigvæk lette at arbejde med, hvorfor disse både anvendes af private, der selv bygger på sit hus, samt professionelle, man hyrer til opgaven, eller som arbejder på et større byggeprojekt. Lecablokkene har en isolerende egenskab, og de hulrum, der er i blokken, giver varmeisolerende egenskaber, som kan være med til at spare én for udgifter til opvarmning af bygningen.

En anden type af blokke er fundablokkene. Fundablokke bruges i høj grad til byggeprojekter, hvor egenskaber som fleksibilitet, robusthed og ren styrke er vigtig. Fundablokkene bruges derfor til indvendige og udvendige vægge, trapper, støttemure i bygninger samt sokler. Således kan man finde fundablokke i flere danske haver, hvor disse kan bruges til at støtte en terrasse, der står i forlængelse af huset.

Hvis fundablokkene skal støtte med stor styrke, kan man vælge at ligge fundablokkene i forlængelse af hinanden, mens man bygger, hvorefter man fylder flydende beton i hulrummene, der opstår mellem blokkene. Herefter lader man betonen tørre, og således har man en stærk støttemur eller fundament.

En tredje type blok er letklinkerblokkene. Letklinkerblokke er ligeledes alsidige og kan anvendes til flere forskellige formål. Letklinkerblokkene fremstiller man af cementmørtel med letklinker som tilslagsmateriale. Letklinkerne fremstilles af en finkornet, plastisk lerart i en rotérovn ved hjælp af brænding, som forvandler blandingen til et let teglprodukt. Letklinkerblokkene har gode varmeisolerende egenskaber, hvorfor det anvendes meget i byggeri, eksempelvis til opmuring af ydre kældervægge, hvor de både kan holde på varmen indefra samt modstå jordtrykket udefra, hvis konstruktionen er underjordisk.

De forskellige blokke har altså forskellige styker og er bedst egnet til forskellige opgaver, hvorfor det kan være en fordel med en smule research omkring sit byggeprojekt, inden man bestiller de korrekte blokke.

Copyright © 2014 byggeri-info.dk | Samarbejde: Vores Nye Hus | Facebook | n1u