Beton

Beton er verdens mest populære byggemateriale. Det bruges i alt fra små konstruktioner som mindre huse og trapper til store dæmninger og kilometer lange broer. Det kan spores helt tilbage til det antikke Grækenland og Egypten, og er vokset i popularitet lige siden. I dag bruges beton i konstruktionsverdenen dobbelt så meget som alle andre byggematerialer til sammen (!). Der bliver nemlig produceret hele 5 milliarder kubikmeter beton hvert eneste år – det svarer til 5 billioner liter mælk.

En af forklaringerne på betonens store udbredelse er den simple opskrift og de simple ingredienser, der skal bruges. Beton indeholder nemlig blot cement, sand, sten og vand. Måleforholdene er varierende rundt omkring, hvilket også afhænger af, hvad betonens formål og brug skal være. Typisk indeholder beton dog 60-75 procent sand og sten, 15-20 procent vand, 10-15 procent cement, mens resten er luft.

Populariteten skyldes i høj grad, at man langt de fleste steder på jorden har adgang til ressourcer som vand, sand og sten, hvorimod andre byggematerialer kan være svære at fremstille i nogle egne af verden.

Cement, som er det sidste ingrediens, er en blanding af kalk og ler, hvilket ikke findes alle steder i verden. Indholdet af cement i den samlede betonblanding er dog så lille, at det ikke er et problem at skulle transportere dette materiale.

Udover dets simple opskrift, er beton også populært i dag på grund af dets alsidighed.

Materialet er meget smidigt, hvorfor man med materialet kan lave kurver og dekorative effekter i en konstruktion, hvilket kan være problematisk med andre materialer.

Derudover er beton også meget stærkt. I de seneste år er man begyndt at forstærke betonen med indstøbte stålstænger, der giver armeret beton. Således kan det modstå stærkere kræfter.

Endvidere bruger man også beton i undervandskonstruktioner, da materialet lukker tæt overfor vand. Eksempelvis er kæmpedæmningen, Hoover Dam, der ligger lige udenfor Las Vegas i Neveda, USA bygget i beton, mens bropriller/pyloner, fx dem Storebæltsbroen hviler på, også laves i beton.

Herudover laves også kæmpestore bygninger i beton. The Petronas Twin Towers, der ligger i Kuala Lumpur, Malysia, er en af verdens højeste strukturer. Tårnet står 88 etager og 452 meter højt. Der skulle i konstruktionen af selve tårnet og dets 120 meter brede fundament bruges enorme mængder beton – vel at mærke i en region af verden med ekstreme vejrforhold. Store dele af konstruktionen er derfor bygget med armeret beton.

Copyright © 2014 byggeri-info.dk | Samarbejde: Vores Nye Hus | Facebook | n1u