Græsarmering

Græsarmering er to forskellige ting, men med nogenlunde samme formål. Der produceres både græsarmering af plast og af beton.

Hvad enten græsarmeringen er af plast eller beton tillader græsarmeringen at der vokser græs op i de små mellemrum der er i græsarmeringen. Der udover benyttes græsarmering af plast og beton også til fælles anlægsmuligheder som indkørsel, stisystemer og lignende.

Køb græsarmering i beton her

Græsarmering af plastik

Den type græsarmering som laves af plast produceret i forskellige udgaver.

On-top græsarmering

Du kan finde meget tyndt græsarmering som nærmest ligner et net. Skal der hurtigt og billigt anlægges en parkeringsplads eller lignende på et areal hvor der i forvejen er græs, er dette en god løsning. Græsarmeringsnettet kan rulles ud over en eksisterende græsplæne og dermed skal der ikke til at graves af og køres sten og sand på før anlægget kan laves.

Udover nettet findes der også en tykkere udgave som ligeledes kan udlægges direkte ovenpå et eksisterende græsareal.

Græsarmeringsnettet fordeler vægten fra bilerne så der hjulene ikke synker ned i græsset og dermed laver tydelige og dybe spor.

Ecoblock græsarmering

En anden type af græsarmering i plastik er en tykkere udgave som er ca. 5 cm tyk. Ved brug af denne type plast græsarmering bør du først grave de løse jord af får der anlægges parkeringsplads, indkørsel, sti osv.

Det anbefales at der etableres et fald på ca. 1,5% så regnvand hurtigt kan ledes væk.

Nederst benyttes småsten. Det kan være perlesten på 4-8, 8-16 eller 16-32 mm. Tykkelsen af dette lag afhænger af hvor tung trafik der skal køre på græsarmeringen. Der bør ikke anvendes materiale som pakker sig tæt sammen da dette vil mindske afvandingen af arealet og dermed gøre det blødt og ustabilt.

Er der kun tale om almindelige personbiler vil et lag på ca. 25 cm være tilstrækkeligt, mens der skal anvendes ca. det dobbelte hvis der skal kunne køre lastbiler og lignende på græsarmeringen.

Der kan opnås en bedre bæreevne ved at bruge en fibertexdug ovenpå perlestenene.

Hvis der ikke kan opnås en tilfredsstillende plan overflade kan der benyttes vasket sand som afretningsgrus ovenpå fibertexdugen. Hvis der ønskes et afretningslag bør der også være fibertexdug, da sandet ellers meget hurtigt vil blive skyllet ned mellem perlestenene.

Efter afretningsgrus udlægges græsarmering. Der kan nu blandes græsfrø i harpet muld og udlægges et tyndt lag i græsarmeringens huller. Nu vil græsset begynde at gro nede i hullerne og dermed vil bilerne ikke ødelægge græsrødderne.

Husk at der er stor forskel i styrken af græsarmering af plastik, så der skal vælges den type som passer til den forventede belastning.

Andre anvendelsesmuligheder

På campingpladser hvor der er områder med meget fugt i jorden kan græsarmering af plastik være en billig løsning. Ved anvendelse af On-Top græsarmering kan campingpladsen hurtigt få en meget højere bæreevne og i forhold til at nedgrave dræn vil prisen være noget billigere.

Det er også muligt at udlægge græsarmering i plast på skrånende terræn og dermed undgå nedskridning. Dette kan eksempelvis være fordelagtigt på legepladser hvor der anlægges en jordvold til opstilling af en rutsjebane. Det er de færreste børn som altid vil benytte sig af trappen som laves op til toppen af jordvolden og når der kravles op af den skrå jordvold vil der hurtigt blive skubbet meget jord ned hvilket med tiden kan underminere rutsjebanen.

Græsarmeringssten

Græsarmering støbt i beton benyttes på næsten samme måde som den tykke udgave i plastik. Alt det løse muldjord graves først af og der anlægges et drænende lag af eksempelvis perlesten. Igen kan der udlægges en fibertexdug inden der fordeles afretningsgrus. Afretningsgruset trækkes af med afretningsskinner så det bliver plant og med samme fald som perlestenene.

På afretningsgruset anlægges nu græsarmering og hullerne fyldes op med en blanding af jord og græsfrø så der er et par cm. op til toppen af stenene.

Græsarmeringssten produceres i flere forskellige former og med mulighed for at kombinere dem med andre typer af belægningssten. Det er blandt andet SF-Sten som passer godt med nogen græsarmeringssten. En anden type belægningssten som der kan kombineres græsarmeringssten med er en sten som IBF kalder Coloc, mens FC Beton kalder den for Kaluk. Dette er belægningssten som er designet til hurtig maskinnedlægning på større arealer med tungere trafik.

Ved at kombinere SF-sten eller Coloc/Kaluk med græsarmering kan du anlægge en parkeringsplads hvor farten bliver naturligt sænket og samtidig en parkeringsplads hvor der ikke behøves at laves kloakering ved. Græsarmeringen leder nemlig regnvand hurtigt væk, så der ikke kommer til at stå vandpytter på parkeringspladsen.

Et eksempel på en parkeringsplads med græsarmering kan ses ved IKEA i Aalborg. Her er parkeringspladserne lavet med græsarmeringssten mens turen rundt om parkeringspladserne foregår på asfalt. Arealerne til de gående er anlagt med Kaluk og fortovsfliser som er hævet med brugen af kantsten.

Se mulige græsarmeringssten her

Andre gode steder at benytte græsarmeringssten

Skal du anlægge en mindre privatvej, eksempelvis ind til sommerhuset hvor der ikke kører mange biler. Her vil der meget hurtigt komme et flot grønt præg på indkørslen.

Det kan også være ved anlæg af ny brandvej hvor der heller ikke kører meget trafik. Igen vil der her blive en fint grønt præg på belægningen og der vil ikke være så stor fokus på den grå betonfarve eller den sorte asfalt.

Det bedste græs til græsarmering

Der findes mange forskellige typer af græs, men ikke alle typer er lige velegnede til såning i græsarmering. Da arealet som belægges med græsarmering er designet til at lede vand væk, vil der ofte være meget tørt så græsset skal være tørketålende.

Et eksempel på en græssort som er god at så i græsarmeringen er sorten rødsvingel da den er tørketålende og samtidig meget hårdfør.

Priser

Prisen for græsarmering svinger meget afhængigt af kvalitet og materiale. Græsarmering i plast kan typisk købes til priser fra ca. 200 kr./m2, men priserne på græsarmering af beton starter ved ca. 120 kr./m2.

Dermed er prisen for selve græsarmeringen billigst når der vælges beton, men her vil der altid skulle udgraves og anlægges med sten og sand, hvilket får den samlede pris op.

Ved at købe den græsarmering i plastik som kan lægges direkte på en eksisterende græsplæne vil den samlede pris typisk være billigst, da der her både kan spares penge på de øvrige materialer samt udgiften / tidsforbruget med anlægsarbejdet.

Tilbud på Græsarmering

Det kan være en god idé at holde øje med græsarmering på tilbud, da du her vil kunne spare mange penge. Har du ikke lyst til at holde øje med tilbudsaviser og de mange forskellige webshops som sælger græsarmering i plast og/eller beton, kan du også bruge prissammenligningsportaler som pricerunner til at finde de bedste priser og tilbud.

Af producenter eller steder hvor du kan købe græsarmering af plastik kan nævnes:

 • jordarmering.dk
 • www.plastmo.dk
 • www.g9.dk
 • www.byggros.com
 • www.nyrupplast.dk

Mens der af producenter eller steder hvor du kan købe græsarmeringssten kan nævnes

 • www.ibf.dk
 • www.fc-beton.dk
 • www.rbr.dk
 • midtgaard-as.dk
 • www.johannesfog.dk
 • www.tct.dk
Copyright © 2014 byggeri-info.dk | Samarbejde: Vores Nye Hus | Facebook | n1u