Belægningssten

Belægningssten er de mindste betonsten til anlæg af belægninger som terrasse, indkørsel og havesti.

En belægningssten er meget lig en betonflise, men forholdet mellem længden og tykkelsen afgør om der er tale om betonfliser eller belægningssten.

Længden divideret med tykkelsen afgør om der er tale om belægningssten eller fliser. Hvis længden divideret med tykkelsen er 4 eller derunder er der tale om en belægningssten, mens der er tale om betonfliser hvis længden divideret med tykkelsen er over 4.

Mange forskellige typer af belægningssten

Der findes rigtigt mange forskellige typer af belægningssten som med deres forskellige facon har forskellige styrker og svagheder.

Af kendte belægningssten kan nævnes følgende

  • Herregårdssten
  • Karmona
  • Holmegårdssten
  • Bondesten
  • Kopsten
  • Græsarmeringssten
  • Hollændersten
  • SF Sten
  • Kløversten
  • Coloc / Kaluk

De forskellige sten dækker over forskellige størrelser og former. Eksempelvis er Herregårdssten firkantede mens Kløversten og SF sten har mere specielle former.

Mange af stenene kan købes i forskellige farver og forskellige farvemix.

Fordelen ved skæve former

De sten med snørklede former som Coloc, Kløversten og SF Sten giver en meget stærk belægning eftersom deres former er designet til at gribe fast i de sten som lægger omkring. Dermed holdes belægningen fast i sig selv og der skal derfor meget mere pres til før belægningsstenene presses ud til siden så der dannes kørespor.

Jo mere snørklede former jo stærkere en belægning kan der opnås.

 

Copyright © 2014 byggeri-info.dk | Samarbejde: Vores Nye Hus | Facebook | n1u