Flydebeton

Flydebeton eller flydende beton som det også kaldes er beton som bliver produceret og leveret af et betonværk. Navnet flydebeton kommer af at betonen har en flydende konsistens ved leveringen hvor arbejderne på byggepladsen efter aflæsning af flydebetonen fordeler og vibrerer flydebetonen.

Der kan også laves In-Situ beton, altså beton som blandes direkte på byggepladsen og som derfor ikke skal transporteres i en betonkanon til byggepladsen.

I Nordjylland findes der flere forskellige steder hvor man kan bestille flydebeton, hvor det måske mest centralt placerede betonværk til fremstilling af flydebeton er hos FC Beton lige uden for Aalborg.

Herfra kan flydebetonen transporteres rundt til den meste af Nordjylland før betonen begynder at størkne.

Vibrationsfri beton

Skal du bestille beton til udstøbning er der forskel på hvilket type beton du skal bestille afhængigt at hvad der skal støbes. Du kan blandt andet bestiller vibrationsfri beton eller beton til slidlag.

Copyright © 2014 byggeri-info.dk | Samarbejde: Vores Nye Hus | Facebook | n1u